ข่าวประชาสัมพันธ์

12/22/2017 - 15:03 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561
12/21/2017 - 13:22 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์, ปิโตรเคมี, ไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ
12/19/2017 - 08:40 ตารางเวร เดือนมกราคม 2561
12/19/2017 - 08:32 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2560
12/12/2017 - 15:52 รายชื่อผู้เข้าสอบ V-NET - สถานที่สอบ - ห้องสอบ - เลขที่นั่งสอบ
12/08/2017 - 18:02 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
12/08/2017 - 10:05 ประกาศแจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
12/06/2017 - 13:37 ประกาศให้นักศึกษามาเข้าสอบ V-NET ตามวันและเวลาที่กำหนด ระดับชั้น ปวช.3 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560, ระดับชั้น ปวส.2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
12/01/2017 - 13:24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เซฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)" โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท PTTGC Global Chemical
11/29/2017 - 14:16 ตารางเวรเดือนธันวาคม 2560

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์