You are here


วันที่ หัวข้อ
12/28/2017 - 14:18 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จำนวน 19 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2560
12/28/2017 - 14:09 วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) วันที่ 25 ธันวาคม 2560
12/25/2017 - 12:28 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "เทคนิคระยองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-24 ธันวาคม 2560 และกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
12/18/2017 - 14:41 ยินดีต้อนรับ นายอานุภาพ วาสะสิริ ดำรงตำแหน่ง ท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 18 ธันวาคม 2560
12/18/2017 - 14:06 โครงการ "เชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน" By PTT GC เชฟชุมพลได้เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆในการเป็นเชฟ แก่นักเรียนนักศึกษาและคณะครูแผนกอาหารและโภชนาการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
12/15/2017 - 08:32 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการ "บำเพ็ญประโยชน์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม" ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2560
12/14/2017 - 15:53 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการเข้าประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (รอบแรก) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
12/12/2017 - 10:14 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
12/12/2017 - 09:00 วิทยาลัยเทคนิคระยองจัดแสดงนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวะ ภายใต้ "โครงการอาชีวโชว์พราว" R-Cheva Showpow Project วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 8 ธันวาคม 2560
12/04/2017 - 15:39 การติวสอบ V-Net เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/04/2017 - 12:41 ยินดีต้อนรับ นายไสว สีบูจันดี ดำรงตำแหน่ง ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 2 ธันวาคม 2560
12/04/2017 - 11:47 แสดงความยินดีกับ ท่านรองทรงพล ถนอมวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จ.ตราด
11/24/2017 - 15:04 บริษัท SCG Chemicals เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Excellent Model School รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 จำนวน 380,000 บาท ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
11/24/2017 - 14:14 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
11/24/2017 - 12:43 พิธีอัญเชิญรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559"
10/20/2017 - 14:51 บริษัทภัทรเมธากิจ จำกัด บริษัทเอบีบี และบริษัททวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“มาตรฐานการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินขณะชั่วคราว”ในวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วท.ระยอง
10/20/2017 - 14:27 บริษัท PTTGC จัดกิจกรรม Career Talk เพื่อแนะนำบริษัท ให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ติดตามและสมัครงานกับทางบริษัท ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/04/2017 - 13:46 คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน EEC Rayong และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อจัดทำหลักสูตรอาหารท้องถิ่นจังหวัดระยอง
09/21/2017 - 15:40 บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด อบรมให้ความรู้เรื่อง Tube Fitting แก่นักศึกษาแผนกเครื่องมือวัดและควบคุม ณ แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม
09/18/2017 - 17:02 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ทักษะการออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับสถานศึกษา
09/14/2017 - 14:06 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคณะ ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โดยมีนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
09/14/2017 - 13:50 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ในหัวข้อ "การศึกษา 4.0 กับ Active learning" จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/13/2017 - 09:09 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาเทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดและควบคุม ทั้งในระบบปกติและทวิภาคี จำนวน 4 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
09/12/2017 - 10:14 การประชุมวิพากษ์''แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ"โดยมีนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาอาชีวศึกษา ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสินสมุทร์ 3 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
09/08/2017 - 10:56 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ( 4 ดาว ) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ Smart ClassRoom อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/08/2017 - 09:43 โครงการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติและการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/07/2017 - 15:07 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2560 "Organization Development" และร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
08/31/2017 - 10:29 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น"ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ"ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/29/2017 - 10:15 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รณรงค์ร่วมใจปลอดเหล้าและบุหรี่
08/29/2017 - 09:07 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางภาษา ให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงาน และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/24/2017 - 13:52 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประทานในพิธิเปิด ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/24/2017 - 10:42 การประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซอง วงดนตรีสากล ในระดับนักเรียน นักศึกษาภายใต้การดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)วิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ โดมลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/24/2017 - 09:50 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชุดแฟนซีรีไซเคิล
08/21/2017 - 14:35 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/18/2017 - 14:15 ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/18/2017 - 08:54 โครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาต้านคอรัปชั่น การประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการทำงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ จังหวัดระนอง
08/17/2017 - 11:32 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม ระดับหน่วย ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/16/2017 - 14:39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูรพีรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
08/16/2017 - 14:25 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559-2560 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
08/16/2017 - 13:47 งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560
08/16/2017 - 09:32 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
08/15/2017 - 09:29 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษาชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/11/2017 - 14:45 พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
08/11/2017 - 14:28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/07/2017 - 10:48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร อบจ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/07/2017 - 10:30 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย
08/07/2017 - 09:58 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
07/31/2017 - 09:55 เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคม
07/31/2017 - 09:41 ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกรณ์ กึกก้อง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกเทคนิคโลหะ ได้รับรางรางชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทเทคนิคการเชื่อมโลหะ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ณ.โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
07/31/2017 - 09:34 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด เข้ามอบทุกการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
07/31/2017 - 09:07 วิทยาลัยเทคนิคระยองนำนักศึกษา ระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) จำนวน 6 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
07/20/2017 - 09:49 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ
07/20/2017 - 09:30 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ยินต้อนรับ ผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาชีพ ตาม "โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ สู่ความก้าวหน้าในอาชีพ " ระหว่างมหาวิทยาลัย Bulacan State University และ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และคณะครูแผนกช่างยนต์ ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา
07/17/2017 - 10:10 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช.1และปวส.1 ณ อาคาร อบจ. (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/14/2017 - 13:52 ท่านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรี
07/14/2017 - 10:28 นายสุริยา ยั่งยืน นักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559
07/12/2017 - 14:55 การประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 -2564) และต้อนรับการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
07/11/2017 - 13:34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือ "แผนการฝึกอาชีพ" ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ภูรพี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
06/30/2017 - 14:51 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดย ท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี
06/30/2017 - 09:36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/28/2017 - 15:51 คุณประจักษ์ โสธรศักดิ์ ผู้บริหารบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการ Excellence Model School รุ่นที่ 11 จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท
06/26/2017 - 09:30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ" รุ่นที่ 6 ภาคใต้ วันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี
06/23/2017 - 14:16 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/21/2017 - 15:24 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/15/2017 - 13:25 กิจกรรม Book Brief ครั้งที่1 นักศึกษาโครงการ Excellent Model School บริษัท SCG Chemical จำกัด ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/15/2017 - 13:17 กิจกรรม การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษาโครงการ Excellent Model School บริษัท SCG Chemical จำกัด
06/15/2017 - 10:12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ" รุ่นที่ 5 ภาคเหนือ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี
06/13/2017 - 14:04 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าบรรยายเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/13/2017 - 13:37 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
06/13/2017 - 09:10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ" รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี
06/08/2017 - 14:18 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรกับทุนศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
06/08/2017 - 13:49 นักศึกษาโครงการ Excellent Model School สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐไหว้ครูฝึก บริษัท SCG Chemical จำกัด
06/07/2017 - 09:53 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบเกียรติบัตรให้กับ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
05/31/2017 - 15:01 คณะผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา เฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา
05/29/2017 - 17:55 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครงาน และเข้าศึกษาดูงานแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/24/2017 - 16:53 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) บริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการด้านปิโตรเลียม-ปิโตรเคมี ให้กับแผนกปิโตรเคมี โดยท่านรองณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนรับมอบ ณ แผนกปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/19/2017 - 15:59 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดตราด และบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด เข้าร่วมประชุมแนวทางในการจัดห้องเรียน
05/18/2017 - 16:20 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด นำอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวาล์ว บริจาคเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/16/2017 - 11:12 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พบปะกับนักเรียน นักศึกษาใหม่ กิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
05/11/2017 - 13:29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ" รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องชมทะเล โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
05/09/2017 - 10:01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ" รุ่นที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องชมทะเล โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
05/08/2017 - 14:11 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560 "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
05/05/2017 - 14:58 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พ.ค 2560 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พ.ค. 2560 ณ วัดมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
05/03/2017 - 13:37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนการฝึกอาชีพ" รุ่นที่ 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
05/01/2017 - 14:48 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ วัดมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
04/20/2017 - 14:25 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ ชุดฝึก CNC ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ อาคารช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/07/2017 - 10:27 วิทยาลัยเทคนิคระยองร่วมกับบริษัท ฮอนด้า ปิยะ อบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/30/2017 - 15:19 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
03/28/2017 - 10:21 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
03/01/2017 - 15:16 พีธีเปิด"โครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน(Education to Employment Vocational Boot Camp)"การจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่งาน และการแก้ไขความขาดแคลนแรงงานเร่งด่วน เปิดอบรม
02/10/2017 - 15:23 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยองและวิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/10/2017 - 14:45 พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับาชติ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
02/02/2017 - 20:12 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จัดงาน "วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา" โดยได้รับเกียรติจากท่านมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/02/2017 - 19:57 งาน " เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent Model School " วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โดมลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/25/2017 - 14:18 การตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/13/2017 - 14:30 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ พร้อมจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
01/12/2017 - 09:01 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent Model School ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
01/10/2017 - 10:29 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกศ์ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่กับผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/10/2017 - 10:27 นายทรงพล ถนอมวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
12/28/2016 - 13:20 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/23/2016 - 13:32 พิธีลงนาม Mou Excellent Model School "ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เปิดตัว 46 สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12/20/2016 - 09:47 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปรการศึกษา 2559 ดังนี้
12/19/2016 - 14:20 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ "Excellence Model School" ร่วมกับสถานประกอบการ SCG เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ SCG Model School ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา
12/19/2016 - 09:04 พิธีปิดงาน"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
12/15/2016 - 11:16 พิธีเปิดงาน"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
12/13/2016 - 15:56 คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมบริจาคโลหิตกับทางสภากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
12/13/2016 - 09:17 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผอ.วท.ระยอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/13/2016 - 09:00 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผอ.วท.ระยอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของที่ระลึก และร่วมเดินทางไปส่ง นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
12/07/2016 - 09:29 การประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/07/2016 - 09:18 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การให้โควตาทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น3 อาคารอำนวยการ
12/02/2016 - 17:13 พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/01/2016 - 16:24 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/01/2016 - 16:08 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรมและบริการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทักษะการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม Food and Beverage Service ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม
12/01/2016 - 15:28 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย - 2 ธ.ค. 2559 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส และการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ณ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
11/30/2016 - 13:44 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/23/2016 - 15:40 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้รับทุนการศึกษา ระดับ ปวช.18 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับ ปวส.17 ทุนละ 7,000 บาท ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง
11/23/2016 - 15:32 บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม Crystal School Visit Project และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา
11/23/2016 - 15:12 คุณพลชม จันทร์อุไร กรรมการผู้จัดการบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ SCG Model School รุ่นที่ 10 จำนวน 13 ทุน และรุ่นที่ 11 จำนวน 19 ทุน รวม 32 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท
11/22/2016 - 13:54 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙"ณ โดมเอนกประสงค์หน้าองค์พระวิษณุกรรม
11/22/2016 - 13:01 การประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามผู้เรียนภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/18/2016 - 13:43 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/09/2016 - 13:12 ว่าทีร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันธ์" และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/08/2016 - 13:21 โครงการฝึกอบรมครูวิชาชีพจากราชอาณาจักรภูฎาน ในหลักสูตรงานเชื่อมโลหะ TIG และ MAG ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.2559 ถึง วันที่ 11 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/02/2016 - 11:15 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบริบบิ้นโบว์สีดำ จำนวน 6,000 ชิ้น ให้แก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จังหวัดระยอง เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง "PTTGC ระยองมาราธอน 2016 "
10/31/2016 - 14:42 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/28/2016 - 10:45 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำริบบิ้นโบว์สีดำจำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้แก่นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ เทศบาลนครระยอง
10/21/2016 - 08:51 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบริบบิ้นโบว์สีดำให้แก่นายสำราญ แสนยศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล-ธุรการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน)
10/20/2016 - 14:07 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/19/2016 - 16:11 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมบริการ Fix it Center ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มุ้งลวด รถยนต์ รถจักรยายยนต์
10/11/2016 - 11:17 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททีม นักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือก ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร " สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย Thailand's Best Skills " ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/04/2016 - 10:45 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7)
10/03/2016 - 10:51 บริษัทคาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท วันที่ 30 กันยายน 2559
09/16/2016 - 16:06 สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมอบรมอนาคตหลังงานไทย และจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/16/2016 - 13:26 ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
09/09/2016 - 13:50 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา ชลบุรี
09/08/2016 - 10:08 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภาคตะวันออก ในวันที่ 5 - 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา ชลบุรี
09/02/2016 - 17:17 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) จัดกิจกรรมแนะนำบริษัท และรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/30/2016 - 14:08 โครงการ"อบรมเพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน" ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/29/2016 - 17:48 อาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ ตอน1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/25/2016 - 15:06 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
08/24/2016 - 09:53 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/22/2016 - 09:18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินภายใน 7 มาตรฐาน ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/18/2016 - 14:50 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "กลั่นพลังความคิด สร้างชีวิตที่มั่นคงกับเครือไทยออยล์" ประกอบด้วยการรับสมัครงาน สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.2 และกิจกรรมรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1
08/16/2016 - 09:23 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการสึกษา 2559 ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
08/15/2016 - 14:27 บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมประมงระยอง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 24 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
08/15/2016 - 14:14 ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 "สุดสาครเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 จังหวัดระยอง
08/15/2016 - 09:54 การแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 "สุดสาครเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 จังหวัดระยอง
08/10/2016 - 13:29 พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 "สุดสาครเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 จังหวัดระยอง
08/10/2016 - 11:30 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ 8/2559 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/05/2016 - 08:50 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
08/04/2016 - 16:54 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านและได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ในระดับ ปวช-ปวส จำนวน 35,000 บาท
08/04/2016 - 16:49 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลืองสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม
08/04/2016 - 16:28 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 "สุดสาครเกมส์" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/04/2016 - 09:25 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยฯ
08/04/2016 - 09:05 ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน National Dong Hwa University ใต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/03/2016 - 10:33 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/26/2016 - 14:56 นายไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล นายกสมาคมประมงระยอง เป็นประธานการประชุมจัดสรรทุนการศึกษา บริษัท มูบาดาลาปิโตรเลียม (ประเทศไทย)จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/26/2016 - 10:16 การแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคระยองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559" ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/11/2016 - 10:28 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/07/2016 - 10:00 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปี 2559 "อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง" ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/07/2016 - 09:11 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยองเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และระดับ ปวส.2 (ทุนต่อเนื่อง) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
07/01/2016 - 10:04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา "สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา" วันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.2559 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/01/2016 - 09:39 ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เข้าศึกษาดูงานตามโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และการจัดแฟ้มประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับ ๕ ดาว ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/30/2016 - 13:07 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา บริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/30/2016 - 09:03 ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เข้าศึกษาดูงานตามโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และการจัดแฟ้มประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับ ๕ ดาว ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/29/2016 - 09:07 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
06/28/2016 - 08:56 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมกิจกรรม "เทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชันย์" ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
06/23/2016 - 11:00 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/22/2016 - 14:15 ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานตามโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/22/2016 - 13:49 คุณประจักษ์ โสธรศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท RIL 1996 จำกัด มอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการ SCG Model School รุ่นที่ 10 เป็นเงิน 65,000 บาท ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/16/2016 - 13:19 ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
06/13/2016 - 14:54 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ. กลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และคณะ เข้าพบผู้บริหารและครู สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการผลิตกำลังคน และการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้สำเร็จการศึกษา
06/09/2016 - 14:35 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี
06/09/2016 - 10:14 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันทะเลโลก" เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลนครระยอง(แหลมเจริญ) จังหวัดระยอง
06/02/2016 - 17:49 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เดินทางไปศูนย์ผลิตรถยนต์เชฟโรเลต บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด จ.ระยอง เพื่อรับมอบรถยนต์เชฟโรเลตใน "โครงการบริจาครถยนต์ที่ใช้แล้วหลังการทดสอบเพื่อการศึกษา"
05/31/2016 - 16:36 นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการวิทยาลัยอาชีวะสีขาว ร่วมใจป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/31/2016 - 09:20 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานพิธีเปิดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/23/2016 - 09:59 โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
05/19/2016 - 18:26 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร อบจ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/18/2016 - 18:13 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/16/2016 - 09:57 ปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2559
05/16/2016 - 09:27 ปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2559 และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนไทย สร้างสำนึกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งทำความดี
04/26/2016 - 09:24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานสึกษา ณ ห้องประชุมภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี
03/28/2016 - 15:51 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit Center) ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
03/25/2016 - 15:56 ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
03/16/2016 - 15:03 แผนผังอาคารที่จัดสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส.ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559
03/03/2016 - 15:34 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมสัมมนาการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
03/01/2016 - 14:17 "พิธีปัจฉิมนิเทศ"ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
02/19/2016 - 13:36 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
02/12/2016 - 11:18 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2558
01/29/2016 - 09:46 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผอ.วท.ระยอง และนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "ตากสินรวมใจ ก้าวไกลสู่สากล"และรับมอบเกียรติบัตรจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ร.ร.มัธยมตากสินระยอง
01/25/2016 - 14:34 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เทคนิคระยองเกมส์" ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
01/19/2016 - 15:42 คุณมาโนช ดารากร ณ อยุธยา และคุณวิไล จรโคกกรวด ตัวแทนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท และสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/18/2016 - 15:46 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/18/2016 - 08:15 ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกรกนก ชมทรัพย์ ปวช.2/2 แผนกการบัญชี ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
01/15/2016 - 10:36 "คนดี" วิทยาลัยเทคนิคระยอง คุณแม่ของนายพชรสรรค์ กัลปอนันต์ชาญ นักเรียน ปวช.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าเพื่อขอบคุณความดี ให้กับ "นายพิสิษฏ์ สุขคุ้ม" นักเรียน ปวช.1/3 ช่างก่อสร้าง ที่เก็บพระเลี่ยมทองได้ และส่งคืนเจ้าของ
01/15/2016 - 09:57 อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน "วันครู ๒๕๕๙" วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคา ๒๕๕๙ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/25/2015 - 11:31 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รองผู้อำนวย ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และทำบุญปีใหม่ 2559 เลี้ยงพระเพล ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม
12/25/2015 - 11:19 มหกรรมทักษะวิชาชีพ และอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
12/15/2015 - 10:50 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์และวิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง
12/14/2015 - 18:53 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
12/07/2015 - 16:00 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/27/2015 - 16:16 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/20/2015 - 15:32 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558
11/20/2015 - 14:54 คุณประจักษ์ โสธรศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด มอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการ SCG Model School รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เป็นเงิน 130,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/20/2015 - 14:36 ตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558
11/17/2015 - 11:51 การแข่งขันทักษะการเชื่อมโลหะ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558
11/10/2015 - 15:20 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)มอบเกียรติบัติโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558 ให้กับวิทยาลัยและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
11/06/2015 - 09:09 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด แนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/26/2015 - 15:31 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/17/2015 - 13:07 การฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC ด้วย GX Work2 Mitsubishi
09/14/2015 - 09:49 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 3 อาคารอำนวนยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/24/2015 - 14:20 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ M-150 INNOVATIVE COMPETITION "พลังอาชีวะ เพื่ออาชีพ"
08/20/2015 - 14:06 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนและท้องถิ่น
08/14/2015 - 13:37 พิธีมอบทุนการศึกษา และเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
08/14/2015 - 10:54 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/03/2015 - 10:54 แผนกวิชาการก่อสร้าง แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม แผนกวิชาปิโตรเคมี แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แห่เทียนพรรษา ณ วัดตรีรัตนาราม
08/03/2015 - 09:55 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/20/2015 - 14:34 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอเป็นองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
07/02/2015 - 09:22 คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/30/2015 - 11:02 คุณไพโรจน์ กาญจนพลี ผู้บริหารบริษัท SCG Chemicals มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ SCG Model School รุ่นที่ 9 จำนวน 13 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท
06/19/2015 - 09:58 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/16/2015 - 15:19 พิธีเปิดอาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/05/2015 - 09:22 โครงการรับการนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพในต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558
05/25/2015 - 14:02 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา1/2558 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ลาดหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/21/2015 - 18:20 "Co-operation Project on Vocational and Technical Education"beetween Rayong Technical College with Tianjin Sino-German Vocational Technical College
05/21/2015 - 15:59 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ชั้น 4 อาคารอบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/21/2015 - 15:49 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิกองทุนระยองแข็งแรง นำโดยนายสมบูรณ์ จันทร์ทวน มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทนในการรับมอบ
05/14/2015 - 10:20 ปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/08/2015 - 09:32 ปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/24/2015 - 09:45 โครงการศึกษาดูงาน งานวิจัย พัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร
03/30/2015 - 08:46 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
02/24/2015 - 10:41 พิธีมอบประกาศนียบัตรครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/24/2015 - 10:02 "เปิดบ้านเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา 2557"
02/24/2015 - 09:29 พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
02/12/2015 - 16:02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้ภาคภาษาอังกฤษ Making Lesson Plan in English version ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/27/2015 - 13:39 กีฬาสี "เทคนิคระยองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/26/2015 - 10:08 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าสังเกตการณ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/21/2015 - 09:06 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทำความร่วมมือ(MOU)และบันทึกข้อตกลง(MOA) กับBulacan State UniversityและBohol Island State University ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
01/06/2015 - 11:05 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ออกให้บริศูนย์อาชีวอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557-5 มกราคม 2558 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.แยกเกาะกลอย
12/18/2014 - 14:20 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2557
12/18/2014 - 13:14 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2557 ณโรงแรมสตาร์และวิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/03/2014 - 15:07 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/27/2014 - 10:34 งานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
11/19/2014 - 09:53 คุณนิพัทธ์ ล้ำเลิศลักษณะชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิต PE บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด มอบทุนการศึกษา นักเรียนโครงการ SCG Model School รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 เป็นเงิน 195,000 บาท ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/18/2014 - 13:18 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2557
10/31/2014 - 11:13 คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
10/27/2014 - 13:35 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ณ National Convention Center,HANOI,VIETNAM วันที่ 23-28 ตุลาคม 2557
09/25/2014 - 09:49 โครงการพัฒนาสมรรถนะและหลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ โรงแรมบัญดารา ออนซี อ.แกลง จ.ระยอง
09/24/2014 - 14:51 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 5 ทุน จำนวนเงิน 40,000บาท (โครงการ HMC Scholarship 2014)
09/24/2014 - 14:29 ประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ปี2557
09/24/2014 - 14:14 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาต้นสังกัดของเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2557 ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/29/2014 - 15:58 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบวุฒิให้กับนางสาวจาง ซู่เหยิยง และนางสาวจาง หนาน นักศึกษาฝึกสอนจากวิทยาลัยหานตาน มณฑลเหอเป่ย
08/28/2014 - 14:17 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี "โครงการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษา" ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยองกับสถานประกอบการ ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/22/2014 - 18:00 RTC CONTEST 2014
08/22/2014 - 15:36 ฺBeautiful China Beautiful Chinese
08/22/2014 - 15:05 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาบริหารจัดการขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/21/2014 - 16:24 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม อบรมและศึกษาดูงาน บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (SCG GROUP)
08/18/2014 - 14:14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/18/2014 - 13:58 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ สวนศรีเมืองระยอง จ.ระยอง
08/18/2014 - 13:27 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ศูนย์เทศบาลนครระยอง (ชุมชนสัมฤทธิ์)
08/15/2014 - 18:17 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
08/11/2014 - 12:37 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
08/11/2014 - 11:52 งานสัปดาห์ห้องสมุด 6 สิงหาคม 2557
08/08/2014 - 18:22 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/31/2014 - 16:13 พิธีมอบทุนการศึกษา และเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การนักวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
07/31/2014 - 15:40 บริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส.1 และนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 4 ทุนๆละ 20,000 บาท
07/17/2014 - 16:20 "เดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม คืนความสุขให้ประชาชน" วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/08/2014 - 11:20 โครงการ SCG Model School มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการจำนวน 13 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท โดยคุณประจักษ์ โสธรศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
07/01/2014 - 14:32 นักศึกษาแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Engineer Practice Innovation และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Automatic Production Line ณ Tianjin Sino-German Vocational Technical College
07/01/2014 - 14:01 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Tianjin Sino-German Vocational Technical College
06/19/2014 - 10:59 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/17/2014 - 09:54 การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/16/2014 - 16:28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2557
06/13/2014 - 15:08 วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกปีที่ 2 และลงนามความร่วมมือกับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัทดานิลี่ จำกัด และบริษัทวัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
06/11/2014 - 15:05 วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.2 ปวช.3และปวส.2 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/02/2014 - 10:49 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Bohol Island State University
05/27/2014 - 10:19 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Cebu Technology Institute Philippines
05/16/2014 - 15:26 ปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.1และปวส.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/24/2014 - 10:28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เน้นสมรรถนะอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รุ่นที่ 2 วันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ ห้องสัมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
04/09/2014 - 14:17 โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยองกับ Guangdong Overseas Chinese Vocational School of China
04/02/2014 - 10:37 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดการแข่งขันโบว์ลิงการกุศล "เทคนิคระยอง โบว์ลิง สตูดิโอ" ณ สตาร์โบว์
04/02/2014 - 09:36 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ.โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
03/26/2014 - 10:21 โครงการ"การจัดทำสมรรถนะตามภาระงาน เพื่อการบริหารจัดการ" ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิระยอง
03/25/2014 - 14:10 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการวิรัตน์ เศรษฐสถาพร คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
03/25/2014 - 14:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เน้นสมรรถนะอาชีพ รุ่นที่ 1
03/25/2014 - 10:49 สถาบันสอนภาษา AUA Rayong มอบเงินแก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/03/2014 - 13:30 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการหลักสูตรเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและวิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง
02/28/2014 - 11:20 โครงการอบรม"ระบบการต่อลงดิน และป้องกันฟ้าฝ่า" ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/28/2014 - 10:12 เปิดบ้านอาชีวศึกษาสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
02/19/2014 - 10:46 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม (SCG Model School) สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
02/13/2014 - 14:52 พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
02/12/2014 - 15:38 งานมหกรรมอาชีวศึกษา สร้างคน สร้างอาชีพ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
01/10/2014 - 17:33 วันที่ 9 มกราคม 2557 งานเลี้ยงปีใหม่และขอแสดงความยินดี แก่ท่านรองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย ธีระประทีป ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ.ตราด ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/10/2014 - 15:08 วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา "ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ปีใหม่ 2557"
01/08/2014 - 14:54 กีฬาสี "เทคนิคระยองเกมส์" วันที่ 21-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/04/2013 - 18:19 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/22/2013 - 13:48 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สาธารณรัฐแทนซาเนีย The Vocational Education and Training Authority - VETA ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/11/2013 - 15:40 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ธำรงสุข
11/11/2013 - 15:30 ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
11/08/2013 - 15:17 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2556 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
11/05/2013 - 13:52 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556
09/09/2013 - 18:09 วิทยาลัยเทคนิคระยองในนามนายกสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการฝึกทักษะงานเชื่อมโลหะแบบ SIMULATOR ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จ.ระยอง
09/09/2013 - 15:42 วันที่ 5 กันยายน 2556 คุณสันทัด กรรดิพณิชกูล บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด วิทยากรบรรยายเรื่อง Creative Practice & Innovative Thinking ให้กับนักศึกษาแผนกเครื่องมือวัดและควบคุมและแผนกการจัดการโลจิสติกส์ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/28/2013 - 14:14 วันที่ 28 สิงหาคม 2556 การประชุมวิเคราะห์ตำแหน่งงาน และพิธีเชิดชูเกียรติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในความร่วมมือจัดอาชีวศึกษา ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/28/2013 - 13:42 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจิตอาสา แกนนำนักเรียนนักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2556 ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.ระยอง (นปพ.)
08/20/2013 - 12:57 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 "บางแสนเกมส์" ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย-หญิง ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
08/16/2013 - 10:18 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
08/16/2013 - 10:03 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 การประกวดวงดนตรีสากล"RTC Music Challenge 2013" ประกวดร้องเพลง"RTC Singing Contest 2013" และประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม
08/13/2013 - 11:30 วันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายทรงพล ถนอมวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ครู และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ สวนศรีเมือง
08/09/2013 - 13:20 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/09/2013 - 13:12 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/08/2013 - 10:11 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/06/2013 - 14:02 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด มอบก๊าซไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูง สนับสนุนโครงการวิจัยรถไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดเจน (H2 Fuel Cell) ให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 6 สิงหาคม 2556
08/06/2013 - 13:52 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ เพื่อรองรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 รุ่นที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/05/2013 - 14:39 พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์และเครื่องมือช่าง ในงานอาชีพซ่อมจักรยานยนต์
08/05/2013 - 14:10 พิธีรับมอบอาคาร อบจ.ระยอง ขนาด 4,000 ตร.ม.จากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายสมหวัง สุขจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้รับมอบ
08/05/2013 - 11:25 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ เพื่อรองรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/02/2013 - 16:00 อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน Fix it Center ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อ.ขลุง จันทบุรี
08/01/2013 - 10:24 แห่เทียนจำนำพรรษา
07/30/2013 - 09:30 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ " สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2556 " ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.- 14.00 น. ณ บริเวณโดนหน้าเสาร์ธง
07/19/2013 - 10:21 สภากาแฟสัญจร จังหวัดระยอง วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/19/2013 - 09:45 คุณสมชาย จุติกิติ์เดชา มอบเงินสนับสนุนทีมหุ่นยนต์ ABU สุดสาครและนิลมังกล
07/18/2013 - 13:04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง และป้องกันปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.ระยอง
07/18/2013 - 11:10 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางการพัฒนาด้านวิชาชีพ,ภาษา,เสริมสร้างประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง จ.ระยอง
07/17/2013 - 13:58 การแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8
07/09/2013 - 14:49 ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน
07/09/2013 - 13:48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดทำบัญชี (SmartBiz) ของครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
07/01/2013 - 09:46 พิธีเปิดโครงการยุวชนประกันภัย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/28/2013 - 09:49 พิธีเปิดโครงการ รวมพลสมาชิก To Be Number One จ.ระยอง
06/18/2013 - 09:19 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มอบทุนการศึกษา SCG Model School รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 แก่นักศึกษาแผนกวิชาปิโตรเคมี เครื่องมือวัดและควบคุม และเทคนิคการผลิต
06/14/2013 - 14:14 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 13 มิถุนายน 2556
06/13/2013 - 11:15 โครงการ"สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดระยอง
06/13/2013 - 11:02 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
06/13/2013 - 10:08 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด อบรมหลักสูตรเทคนิคประกอบเครื่องยนต์และการตรวจเช็คระบบหัวฉีดให้กับนักเรียนแผนกช่างยนต์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556
06/10/2013 - 16:57 คณะอาจารย์ และนักศึกษา แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม ศึกษาดูงาน บริษัท Repco Co,Ltd. (SCG) วันที่ 10 มิถุนายน 2556
05/29/2013 - 13:33 แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2556
05/27/2013 - 09:33 บริษัท ทรูออนไลน์ จำกัด มอบอินเตอร์เน็ต 50 Mbp. ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/20/2013 - 09:52 ปฐมนิเทศและพัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ กองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง
05/08/2013 - 10:19 ประกาศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3,4และ5 เข้าเว็ปไซค์รายงานตัว ส่งเอกสารภายในวันที่14-17 พ.ค.56 นี้
04/11/2013 - 14:49 สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำผู้ใหญ่ วันสงกรานต์"
04/05/2013 - 09:57 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน และ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
04/04/2013 - 09:29 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
02/21/2013 - 15:01 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
02/07/2013 - 14:54 พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
02/04/2013 - 14:39 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ กองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสีหนาถ จังหวัดระยอง
02/04/2013 - 09:38 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2556
01/31/2013 - 13:13 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/31/2013 - 09:28 ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555
01/17/2013 - 14:14 "วันครู ประจำปี ๒๕๕๖ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง" วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โดมหน้าพระวิษณุ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/07/2013 - 14:49 การแข่งขันกีฬาสี "เทคนิคระยองเกมส์" วันที่ 22-27 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/26/2012 - 14:01 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาช่างเชื่อมโลหะ งานเชื่อมโลหะด้วย TIG/SMAW & TIG/FLUX CORE WIRE ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
12/24/2012 - 16:41 งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธ.ค. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
12/21/2012 - 09:53 โครงการความร่วมมือจัดการการศึกษา ระหว่างบริษัทไบเออร์ ไทย จำกัด กับ แผนกวิชาการเลขานุการ เรื่อง เลขานุการมือออาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการเลขานุการ
12/20/2012 - 13:21 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาโครงการ SCG Model School จำนวน 26 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท
12/18/2012 - 11:17 การแข่งขันทักษะการนเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2555
12/07/2012 - 16:27 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
12/07/2012 - 16:07 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/07/2012 - 15:46 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สวนศรีเมืองระยอง
12/07/2012 - 15:11 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
12/07/2012 - 14:03 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/30/2012 - 15:36 สืบสานประเพณีไทย "วันลอยกระทง" ของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/28/2012 - 11:55 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดการนำเสนอหรือสาธิตภาษาอังกฤษ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
11/27/2012 - 14:06 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทการประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
11/26/2012 - 19:00 ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
11/26/2012 - 18:20 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประเภทวิชาภาษาไทย มารยาทไทย และตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
11/26/2012 - 18:09 การประกวดเขียนแผนการสื่อสารทางการตลาด และการประกวดออกแบบตกแต่งรถมอเตอร์ไซด์
11/26/2012 - 17:38 รองศักดิ์ชัย ธีระประทีป มอบเกียรติบัตรแก่ ครู นักการภารโรง และนักเรียนแผนกวิชาก่อสร้าง และช่างเชื่อม ที่ไปช่วยสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี
11/23/2012 - 17:15 แผนกวิชาการเลขานุการลงนามถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
11/23/2012 - 17:11 บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับแผนกวิชาการเลขานุการ
11/22/2012 - 16:27 ผอ.สมหวัง สุขจิตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา" ทางโทรทัศน์ ช่อง 9 ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
10/25/2012 - 10:17 วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
10/19/2012 - 09:56 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียน ศธ.02
10/17/2012 - 17:27 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม อาคาร อบจ.
10/02/2012 - 09:53 งานมุทิตาจิต ผูกพันนิรันดร วันที่ 28 กันยายน 2555
09/28/2012 - 11:32 ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/27/2012 - 11:14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบงานเชื่อมแบบ MT และ PT ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/19/2012 - 12:06 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลนครระยอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/17/2012 - 13:46 สัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 และการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 14-16 กันยายน 2555 ณ ออโรร่า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
09/17/2012 - 11:23 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนสายสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
09/13/2012 - 11:39 พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง จัดโดย กกต.ระยอง
09/12/2012 - 11:54 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/12/2012 - 11:01 การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/11/2012 - 15:57 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบรมให้ความรู้
08/30/2012 - 11:21 ผอ.สมหวัง สุขจิตร มอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรคแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ(เกาะเสม็ด) โครงการ Fixit Center
08/28/2012 - 14:58 ประชุมพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
08/28/2012 - 14:23 โครงการ กกต.ระยอง พบประชาชน สถานศึกษา
08/28/2012 - 13:49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/28/2012 - 10:24 โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง
08/27/2012 - 18:17 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านหการอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยฝ่ายวิศวกรรมและบำรุง บริษัืท ปตท. จำกัด มหาชน
08/21/2012 - 11:10 โครงการ"วันแม่แห่งชาติ" แผนกวิชาการเลขานุการ
08/14/2012 - 14:53 โครงการ"พัฒนาจิตอาสา แกนนำนักเรียนนักศึกษาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด"
08/10/2012 - 11:52 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
08/10/2012 - 11:22 ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
08/10/2012 - 11:06 งานสัปดาห์ห้องสมุด 8 สิงหาคม 2555
08/08/2012 - 13:45 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน "FIXIT CENTER" ประจำปีงบประมาณ 2555 ภาระกิจที่ 2 ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยพื้นฐาน มอบทรายอะเบทและยาพ่นหมอกควันแก่อบต.กะเฉด
08/08/2012 - 13:34 การตรวจประเมิน การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/08/2012 - 10:13 ฺBASIC CHINESE FOR TEACHER
08/08/2012 - 10:01 แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดป่าประดู่
07/31/2012 - 11:12 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน "FIXIT CENTER" ณ ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านเพ , องค์การบริหารส่วนตำบลเพ (เกาะเสม็ด) , เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
07/31/2012 - 09:41 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก "ENGLISH FOR COMMUNICATION"
07/30/2012 - 17:20 โครงการ"เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา" ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2555
07/30/2012 - 10:13 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด วันที่ 23 กรกฎาึคม 2555
07/10/2012 - 12:53 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/20/2012 - 13:32 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕
06/19/2012 - 13:44 โครงการสร้างบ้านน้ำใจไทยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดลพบุรี
06/15/2012 - 14:12 โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาชีวศึกษาอาสาจราจร ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2555 ณ กองพันทหารราบที่ ๗ ค่ายมหาสุรสีหนาถ จังหวัดระยอง
05/16/2012 - 17:20 บันทึกความร่วมมือการร่วมพัฒนาการจัดทำมาตรฐาน และระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยอง และบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด วันที่ 14 พ.ค. 2555
04/11/2012 - 14:41 ผู้บริหาร ครูและนักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคระยองร่วมเปิดศูนย์บริการ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
04/02/2012 - 14:10 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
03/22/2012 - 15:25 ค่ายคุณธรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
02/28/2012 - 13:14 แผนกวิชาการเลขานุการศึกษาดูงาน ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
02/14/2012 - 15:42 อัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/14/2012 - 09:27 สถานศึกษาพอเพียง
02/06/2012 - 16:05 งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2555
01/30/2012 - 11:43 การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
01/19/2012 - 10:22 รายละเอียดและระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขาวิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ ทักษะงานเชื่อม MAG & FLUX CORE WIRE
01/17/2012 - 11:29 รายละเอียดและระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. งานเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC
01/12/2012 - 14:50 โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู บ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่าง SCG กับ เทคนิคระยอง
01/06/2012 - 12:03 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.ช่างไฟฟ้า งานเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วย PLC
12/26/2011 - 10:41 รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ประจำปี 2554
12/16/2011 - 11:38 วิทยาลัยเทคนิคระยองร่วมงาน"รวมใจคืนรอยยิ้ม และความสุข" ณ วัดพุทธสยาม (สีกัน) ถนนสรงประภา กรงุเทพมหานคร
12/07/2011 - 15:38 โครงการจิตอาสาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Fix It Center) ระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.2554
12/06/2011 - 15:55 วิทยาลัยเทคนิคระยองเข้าร่วมโครงการ PTT Engine Tune Up หลังน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1- 20 ธันวาคม 2554 ณ สน.สวัสดิการกรมการขนส่งทหารบก
12/06/2011 - 15:47 วิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบตู้เย็นให้ร้านกาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
12/06/2011 - 14:07 พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
11/07/2011 - 12:05 ศูนย์บริการอาหาร ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
10/28/2011 - 11:21 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์บริการอาหาร โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร และรับบริจาคสิ่งของช่วยภัยน้ำท่วม
10/10/2011 - 09:19 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมโครงการอาชีวะร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
10/06/2011 - 10:14 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER เทศบาลตำบลน้ำคอก
08/31/2011 - 18:53 ประมวลภาพกีฬา "เทคนิคระยองเกมส์ 2554"
08/11/2011 - 15:12 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
08/10/2011 - 14:44 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เข้าดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/10/2011 - 14:21 การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/09/2011 - 15:27 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ศึกษาดูงาน บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด
08/09/2011 - 12:02 งานสัปดาห์ห้องสมุด วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554
07/21/2011 - 14:37 แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม จัดอบรมเรื่องการกลั่นน้ำมัน โดยคุณเกียรติศักดิ์ ทิพย์ทิมาพันธ์ PTT AR
07/04/2011 - 11:33 โครงการเวทีเสวนารณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสถานศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระยอง
07/01/2011 - 09:41 แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม ศึกษาดูงาน บริษัท ระยองวิศวกรรม และซ่อมบำรุง และบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
06/30/2011 - 16:24 รางวัลรองชนะเลิศบาสเกตบอลสตรีท 3 คน กีฬาธนาคารโรงเรียน ณ จังหวัดชลบุรี
06/20/2011 - 11:20 พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคะยอง 16 มิถุนายน 2554
06/02/2011 - 10:25 บริษัท วีนิไทย จำกัด มหาชน มอบเครื่องจ่ายไฟสำหรับทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/15/2011 - 07:01 สถิติการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
05/09/2011 - 15:08 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการอาชีวะเกษตร ซัมเมอร์ แคมป์ รุ่นที่3
04/22/2011 - 12:55 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
03/28/2011 - 12:16 โครงการคาราวานเทคโนโลยี จังหวัดระยอง วันที่ 25 มีนาคม 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/04/2011 - 14:55 สถาบันสอนภาษา AUA Rayong บริจาคเงินให้แก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/04/2011 - 11:27 แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมอบรมการใช้ Tube and Fitting อย่างปลอดภัย ห้องสัมมนา อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/02/2011 - 09:18 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร Reflection SCG Model School รุ่น 4 ครั้งที่ 4 และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
03/01/2011 - 10:50 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมอาชีวศึกษาเพื่อคุณค่าของทักษะชีวิต ณ วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันที่ 26-28 ก.พ. 2553
02/25/2011 - 17:13 บริษัท SCG และแผนกเครื่องมือวัดฯ แนะนำโครงการ SCG Model School วันที่ 9 ก.พ.54 ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/25/2011 - 16:52 บริษัท เอสซีจี เคมีิคอลส์ จำกัด รับรางวัล สถานประกอบการร่วมมือจัดการศึกษา ดีเด่น
02/11/2011 - 15:05 พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/06/2011 - 15:38 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
01/19/2011 - 17:03 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด มอบครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ แก่แผนกวิชาการเลขานุการ ในวันที่ 17 ม.ค. 2554
01/06/2011 - 14:50 การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๑ "ดอกปีบเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดปราจีนบุรี
01/06/2011 - 10:55 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
12/08/2010 - 14:12 Big Cleaning Day วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
12/08/2010 - 12:01 ๕ ธันวามหาราช วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
12/01/2010 - 14:32 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/29/2010 - 16:01 โครงการการประกวดร้องเพลง ระดับหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/29/2010 - 15:14 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาเทคนิคการผลิต
11/23/2010 - 11:35 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/22/2010 - 17:51 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง คัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยฯ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553
11/22/2010 - 16:49 การประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา RTC วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553
11/10/2010 - 15:41 คณะครูอาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ ร่วมใจลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช กทม.
11/09/2010 - 15:32 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมบริจาคส้วมลอยน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11/08/2010 - 16:53 โครงการจัดทำส้วมลอยน้ำ บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553
11/02/2010 - 15:17 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย วันที่ 31 ตุลาคม 2553
10/08/2010 - 15:37 โครงการประชุมสัมมนา "แนะนำผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน" นักเรียนแผนกการเลขานุการ ณ ห้องปฏิบัติการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/08/2010 - 10:47 โครงการจัดประชุมสัมมนา "ทักษะการแต่งหน้า" นักเรียนแผนกการเลขานุการ ณ ห้องปฏิบัติการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/08/2010 - 10:33 โครงการ "พัฒนาคนดี" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาแผนกการเลขานุการ ณ ปากน้ำประแส วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
10/06/2010 - 14:43 โครงการประชุมสัมมนา "อาวียอง" ของนักเรียน แผนกการเลนานุการ ปวช.3 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2553
10/04/2010 - 10:47 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน "มินิมาร์ทบิวตี้" นักเรียนแผนกการเลขานุการ ปวช.3 ณ ตึกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/01/2010 - 16:39 โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา "สุขใจที่ได้ให้" อาจารย์และนักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาการเลขานุการ
09/28/2010 - 15:16 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาแผนกเครื่องมือวัด และควบคุม ณ วัดเนินพระ วันที่ 26 ก.ย.2553
09/28/2010 - 11:48 คณะอาจารย์ และนักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
09/24/2010 - 14:00 ขบวนพาเหรดกีฬาสี และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/23/2010 - 14:57 เชียร์ลีดเดอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ดูเพิ่มเติม
09/23/2010 - 13:56 ขบวนพาเหรดกีฬาสี ดูเพิ่มเติม
09/23/2010 - 12:00 พิธีเปิดงานกีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
09/01/2010 - 09:47 การแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน ระดับสายกิจการ สาขา5 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2553
08/25/2010 - 13:57 นักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ศึกษาดูงานบริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
08/24/2010 - 16:03 อาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ศึกษาดูงานบริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด วันที่ 20 สิงหาคม 2553
08/20/2010 - 12:08 การแข่งขันประกวดร้องเพลงชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ อำเภอเมืองระยอง
08/18/2010 - 16:24 แผนกเครื่องมือวัด และควบคุม เชิญวิทยากรบริษัท ระยองวิศวกรรม และซ่อมบำรุง จำกัด (SCG)
08/18/2010 - 13:50 "สัปดาห์ห้องสมุด" วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ลานห้องสมุด อาคาร 2
08/17/2010 - 11:04 พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553
08/17/2010 - 10:07 อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี
08/12/2010 - 12:42 บริษัท SCG Chemicals มอบสื่อการเรียน 2.2 ล้านบาท
08/11/2010 - 09:51 อาจารย์พร้อมนักศึกษาแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรมและแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ศึกษาดูงาน บริษัท EGCO Group ในวันที่ 10 ส.ค.2553
07/23/2010 - 18:26 เทเหล้า เผาบุหรี่ 23 ก.ค. 2553
07/23/2010 - 14:55 แห่เทียนวันเข้าพรรษา
07/21/2010 - 13:51 งานแสดงวิชาการและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา - อีซูซุภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
07/21/2010 - 13:44 โครงการ จุดเริ่มต้นสุดยอดนักก่อสร้าง กับ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) และการรับสมัครงาน
07/18/2010 - 12:42 ขอเชิญชมงานแสดงวิชาการ และแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา - อีซูซุ 21-22 ก.ค. 53 ที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/09/2010 - 15:41 วิทยาลัยเทคนิคระยองจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน "โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"
07/08/2010 - 10:46 วิทยาลัยเทคนิคระยองจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกป่าชายเลน "สาขาการจัดการโลจิสติกส์"
07/08/2010 - 10:28 การอบรม "โครงการภาคประชาชน คนรักษ์พลังงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง"
07/07/2010 - 10:39 ประมวลภาพกีฬาสีประจำปี 2552
07/05/2010 - 08:50 แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม ศึกษาดูงานบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
07/05/2010 - 08:47 ทำความรู้จักกับเครือไทยออยล์ 30 มิ.ย.53 ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เวลา 10.30 น.
07/01/2010 - 16:09 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
06/25/2010 - 10:12 วันไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง 24 มิ.ย. 53
06/23/2010 - 18:42 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 22 พ.ค.53
06/18/2010 - 16:36 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และบอร์ดหน้า AUA 20 พ.ค. 53
05/31/2010 - 10:25 ผลการจัดกิจกรรมกับ อีซูซุ 31 พฤษภาคม 2553
05/19/2010 - 16:11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ณ โรงแรมสตาร์ 14 พ.ค. 53
05/18/2010 - 11:06 การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ จังหวัดกาญจนบุรี 11 - 13 พ.ค. 53
05/15/2010 - 18:54 ปฐมนิเทศ ปวช. 3 - 9 พฤษภาคม 53
04/30/2010 - 12:46 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2553
04/24/2010 - 12:22 ประชุมผู้ปกครอง ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 เมษายน 2553
04/23/2010 - 18:37 โครงการอาชีวะเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์